Giải Toán lớp 3 bài: Xem đồng hồ Bài 1 (trang 13 SGK Toán 3): Đồng hồ chỉ mấy giờ? Lời giải: Đồng hồ A chỉ 4 giờ 5 phút Đồng hồ D chỉ 6 giờ 15 phút Đồng hồ…