Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 171

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 171

Bài 1: Tính nhẩm:

Loading...

500 + 300 =                      400 + 300 =                   700 + 100 =

800 – 500 =                      600 – 400 =                    800 – 700 =

800 – 300 =                      600 – 200 =                    800 -100 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 29                        55 + 45;                        100 – 72

b) 345 + 422                     674 – 353                       517 + 360

Bài 3: An cao 165cm, em thấp hơn anh 33cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài 4: Đội Một trồng được 530 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây ?

Bài 5: Tìm x:

a) x – 32 = 45

b) x + 45 = 79

Bài giải:

Bài 1:

500 + 300 = 800                     400 + 300 = 700                   700 + 100 = 800

800 – 500 = 300                      600 – 400 = 200                   800 – 700 = 100

800 – 300 = 500                      600 – 200 = 400                    800 -100 = 700

Bài 2:

a) Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 171

b) Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 171

Bài 3:

Chiều cao của em là:

165 – 32 = 132 (cm)

Đáp số: 132cm

Bài 4:

Số cây đội Hai trồng được là:

530 + 140 = 670 (cây)

Đáp số : 670 cây

Bài 5:

a) x – 32 = 45

          x = 45 + 32

          x = 77

b) x + 45 = 79

          x  = 79 – 45

           x = 34

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 171
Đánh giá bài viết
Loading...

Share this post