Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Loading...

Tính nhẩm:

4 x 9 =             5 x 7 =             3 x 8 =           2 x 8 =

36 : 4 =           35 : 5 =            24 : 3 =          16 : 2 =

Hướng dẫn giải

4 x 9 = 36            5 x 7 = 35            3 x 8 = 24          2 x 8 = 16

36 : 4 = 9            35 : 5 = 7             24 : 3 = 8          16 : 2 = 8

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

2 x 2 x 3 =                3 x 5 – 6 =

40 : 4 : 5 =              2 x  7 + 58 =

4 x 9 + 6=               2 x 8 + 72 =

Hướng dẫn giải

2 x 2 x 3 = 12               3 x 5 – 6 = 9

40 : 4 : 5 = 2              2 x  7 + 58 = 72

4 x 9 + 6= 42              2 x 8 + 72 = 88

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có 27 bút chì màu chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu?

Hướng dẫn giải

Mỗi nhóm có số bút chì màu là:

27 : 3 = 9 (bút chì màu)

Đáp số: 9 bút chì màu

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Hình nào khoanh vào 1/4 số hình vuông ?

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)

Hướng dẫn giải

Hình b

Bài 5:  (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Số?

4 + … = 4

4 – …. = 4

…. x 4 = 0

…. : 4 = 0

Hướng dẫn giải

4 + 0 = 4

4 – 0 = 4

0 x 4 = 0

0 : 4 = 0

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...

Share this post