Giải Toán lớp 3 bài Chu vi hình vuông

Giải Toán lớp 3 bài Chu vi hình vuông

Bài 1 (trang 88 SGK Toán 3): Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Loading...

Giải Toán lớp 3 bài Chu vi hình vuông

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Chu vi hình vuông

Bài 2 (trang 88 SGK Toán 3): Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành 1 hình vuông cạnh 10cm, tính độ dài đoạn dây đó.

Lời giải:

Độ dài đoạn dây đó là :

10x 4 = 40 (cm)

Đáp số: 40 cm

Bài 3 (trang 88 SGK Toán 3): Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 20cm. Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch như thế (xem hình vẽ)?

Giải Toán lớp 3 bài Chu vi hình vuông

 

Lời giải:

Chiều dài hình chữ nhật là :

20 x 3 = 60 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là :

(60 + 20 ) x 2 = 160 (cm).

Đáp số: 160 cm

Bài 4 (trang 88 SGK Toán 3): Đo độ dài cạnh rồi tính chu vi hình vuông MNPQ

Giải Toán lớp 3 bài Chu vi hình vuông

Lời giải:

Do độ dài cạnh hình vuông bằng 3 cm

Chu vi hình vuông là :

3 x 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

Giải Toán lớp 3 bài Chu vi hình vuông
Đánh giá bài viết
Loading...

Share this post