All Stories

So sánh hai nhân vật Tnú và A Phủ

So sánh hai nhân vật Tnú và A Phủ Bài làm Tô Hoài và Nguyễn Trung Thành đều là những cây bút văn xuôi tiêu biểu trong nền văn học Việt Nam sau năm 1945. Nếu Tô Hoài rất sở…
So sánh Mị và người đàn bà hàng chài

So sánh Mị và người đàn bà hàng chài Bài làm I. Đặt vấn đề Đại thi hào Nga M. Goocki cho rằng “ Văn học là nhân học” Còn Nam Cao nhà văn hiện thực xuất sắc của chúng…
Tả cây nhãn mà em có dịp quan sát

Đề bài: Tả cây nhãn mà em có dịp quan sát. Tả cây nhãn mà em có dịp quan sát – Bài làm 1 Vườn nhà em có một cây nhãn, cây nhãn này vốn từ mọc lên từ 2…
Tả cây táo em có dịp quan sát

Đề bài: Tả cây táo em có dịp quan sát. Tả cây táo em có dịp quan sát – Bài làm 1 Khu vườn nhà em có rất nhiều loại cây trái khác nhau bởi vì nhà em chuyên trồng…
Tả cây tre ở quê hương em

Đề bài: Tả cây tre ở quê hương em. Bài làm Thiên nhiên Việt Nam vô cùng đa dạng với biết bao nhiêu loài cây, loài hoa, trái ngọt khác nhau. Mỗi loài cây đó lại có những nét đặc…
Tả cây cam lớp 4

Đề bài: Tả cây cam lớp 4. Tả cây cam lớp 4 – Bài làm 1 Từ ngày về nghỉ hưu trí, ông nội em có thói quen trồng cây ăn quả. Ông nội trồng rất nhiều loại cây trong…