All Stories

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 99 Bài 1 (trang 99 SGK Toán 3): Xác định trung điểm đoạn thẳng (theo mẫu): a) Mẫu : Xác định trung điểm đoạn thẳng AB (xem sách giáo khoa Toán 3)…

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 101 Bài 1 (trang 101 SGK Toán 3): a) 7766…7676 8453…8435 9102….9120 5005…4905 b)1000g…1 kg 950g…1kg 1 km….1200 m 100 phút….1 giờ 30 phút Lời giải: a) 7766 > 7676 8453 >…