All Stories

Giải Hóa lớp 8 bài 26: Oxit

Giải Hóa lớp 8 bài 26: Oxit Bài 1: Chọn từ thích hợp trong khung, điền vào ô trống trong các câu sau đây: Nguyên tố, oxi, hợp chất, oxit, hai. Oxit là … của … nguyên tố, trong đó…
Giải Hóa lớp 8 bài 29: Bài luyện tập 5

Giải Hóa lớp 8 bài 29: Bài luyện tập 5 Bài 1: Viết các phương trình hóa học biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn chất: cacbon, photpho, hiđro, nhôm biết rằng sản phẩm là những hợp chất…
Giải Hóa lớp 8 bài 2: Chất

Giải Hóa lớp 8 bài 2: Chất Bài 1: a) Nêu thí dụ hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo. b) Vì sao nói được: Ở đâu có vật thể là ở đó có chất? Lời giải:…
Giải Hóa lớp 8 bài 3: Bài thực hành 1

Giải Hóa lớp 8 bài 3: Bài thực hành 1 Bài 1: So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao? Lời giải: Toncparafin = 42 – 62oC. T0nclưu huỳnh…

Giải Hóa lớp 8 bài 4: Nguyên tử Bài 1: Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp (1)… là hai hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về…