All Stories

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Tấm cám

Đề bài: Anh chị hãy phát biểu cảm nghĩ về truyện Tấm cám Bài làm Ngày xưa chúng ta được ông bà kể cho nhiều chuyện cổ tích, những câu chuyện hay về con người cũng như đức tính của…
Giới thiệu về truyện cổ tích Việt Nam

Khái quát về truyện cổ tích Việt Nam từ xưa tới nay. Trong những thể loại văn học dân gian quan trọng và được phổ biến rộng rãi. Khái niệm “truyện cổ tích” có một nội dung khá rộng, thường…
Thuyết minh về một nhân vật cổ tích (Tấm Cám)

Thuyết minh về một nhân vật cổ tích (Tấm Cám) Có lẽ nhiều người giống tôi, thuở bé thường được người lớn kể cho nghe truyện cổ tích Tấm Cám. Đôi với riêng tôi câu chuyện này có ấn tượng…
Phân tích truyện Chử Đồng Tử văn 10

Trong bài Truyện cổ nước mình, Lâm Thị Mĩ Dạ viết: Tôi yêu truyện cổ nước tôi Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Hãy phân tích một câu chuyện cổ đã học trong phần văn học dân gian…