All Stories

Giải Hóa lớp 10 bài 30: Lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 30: Lưu huỳnh Bài 1: Lưu huỳnh tác dụng với aixt sunfuric đặc, nóng: S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử :…