All Stories

Soạn bài Tự tình của Hồ Xuân Hương

Soạn bài Tự tình của Hồ Xuân Hương Bài làm I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả: –   Hồ Xuân Hương là người sống ở cuối thế kỉ XVIII – thế kỉ XIX. –   Sinh ra trong một nhà Nho và cha…