All Stories

Giải Hóa lớp 12 bài 1: Este

Giải Hóa lớp 12 bài 1: Este Bài 1 (trang 7 SGK Hóa 12): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống bên cạnh các câu sau: a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa…

Giải Hóa lớp 11 Bài 45 : Axit cacboxylic Bài 1 (trang 210 SGK Hóa 11): Thế nào là axit cacbonxylic? Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công thức phân tử C4H2O2. Lời giải: – Định…

Giải Hóa lớp 11 Bài 44 : Anđehit – Xeton Bài 1 (trang 203 SGK Hóa 11): Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng. Lời…

Giải Hóa lớp 11 Bài 41 : Phenol Bài 1 (trang 193 SGK Hóa 11): Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau : Lời giải: Bài 2 (trang 193 SGK Hóa 11): Từ…

Giải Hóa lớp 11 Bài 40 : Ancol Bài 1 (trang 186 SGK Hóa 11): Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân có công thức phân tử C5H12O? Lời giải: – Công thức cấu tạo…