All Stories

Giải Lý lớp 11 Bài 34: Kính thiên văn

Giải Lý lớp 11 Bài 33: Kính thiên văn C1 trang 214 SGK: Tại sao khi điều chỉnh kính thiên văn ta không phải dời toàn bộ kính như với hính hiển vi? Trả lời: Kính thiên văn là để…

Giải Lý lớp 11 Bài 33: Kính hiển vi C1 trang 210 SGK: Tại sao phải kẹp vật giữa hai bản thủy tinh mỏng khi quan sát vật bằng kính hiển vi? Trả lời: Để quan sát được ảnh của…

Giải Lý lớp 11 Bài 32: Kính lúp C1 trang 205 SGK: Số bội giác phụ thuộc vào những yếu tố nào? Trả lời: Số bội giác G của một công cụ quang bổ trợ cho mắt là tỉ số…

Giải Lý lớp 11 Bài 31: Mắt C1 trang 199 SGK: Góc trông một vật là gì và phụ thuộc vào các yếu tố nào? Vẽ hình góc trông Mặt Trăng hoặc Mặt Trời. Trả lời: * Từ hình 31.1…

Giải Lý lớp 11 Bài 29: Thấu kính mỏng C1 trang 181 SGK: Hãy gọi tên ba loại kính lồi và ba loại thấu kính lõm ở hình 29.1. Trả lời: Ba loại thấu kính lồi ở hình 29.1a, là…

Giải Lý lớp 11 Bài 28: Lăng kính C1 trang 177 SGK: Tại sao ánh sáng truyền từ không khí vào lăng kính, luôn có sự khúc xạ và tia khúc xạ lệch gần tia pháp tuyến hơn so với…

Giải Lý lớp 11 Bài 26: Khúc xạ ánh sáng C1 trang 164 SGK: Viết công thức của định luật khúc xạ với các góc nhỏ (<10o). Trả lời: Nếu i,r <10o thì:sini ≈ i;sinr ≈ r Công thức của…

Giải Lý lớp 11 Bài 25: Tự cảm C1 trang 153 SGK: Hãy thiết lập công thức : Trả lời: Xét cuộn dây có chiều dài l, tiết diện S, được quấn N vòng dây. Từ thông này chính là…