All Stories

Giải Lý lớp 11 Bài 22: Lực Lo-ren-xơ C1 trang 136 SGK: Khi nào lực Lo-ren-xơ bằng vectơ 0? Trả lời: Ta có f=|q0 |v.B.sin ∝ f=0 khi ∝=0 hay 180o tức hạt mang điện chuyển động dọc theo đường…

Giải Lý lớp 11 Bài 19: Từ trường C1 trang 118 SGK: Vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm? A.Sắt non. B.Đồng ôxít . C.Sắt ôxít. D.Mangan ôxít. Trả lời: Vật liệu không thể làm nam châm…