All Stories

Bình giảng 2 khổ cuối bài thơ Sóng

Bình giảng 2 khổ cuối bài thơ sóng BÀI LÀM Nhắc đến thi sĩ Xuân Quỳnh chúng ta không thể không nhắc đến những bài thơ viết về tình yêu. Hồn thơ Xuân Quỳnh luôn thể hiện sự da diết,…
Phân tích đoạn thơ trong Tây Tiến

Phân tích đoạn thơ trong Tây Tiến Bài làm Thơ ca kháng chiến giống như những bông hoa nở rộ giữa bom đạn. Mỗi bài thơ như một niềm yêu sống của con người giữa cảnh khốc liệt. Tôi từng…
So sánh hai nhân vật Tnú và A Phủ

So sánh hai nhân vật Tnú và A Phủ Bài làm Tô Hoài và Nguyễn Trung Thành đều là những cây bút văn xuôi tiêu biểu trong nền văn học Việt Nam sau năm 1945. Nếu Tô Hoài rất sở…
So sánh Mị và người đàn bà hàng chài

So sánh Mị và người đàn bà hàng chài Bài làm I. Đặt vấn đề Đại thi hào Nga M. Goocki cho rằng “ Văn học là nhân học” Còn Nam Cao nhà văn hiện thực xuất sắc của chúng…