All Stories

Cảm nhận về bài thơ Tây Tiến

Đề bài: Anh chị hãy nêu cảm nhận về bài thơ Tây Tiến Bài làm Một nhà thơ lãng mạng viết về đề tài người lính trong chiến tranh, tiêu biểu với bài thơ nổi tiếng mang tên Tây Tiến…