All Stories

Giải Lý lớp 12 Bài 37: Phóng xạ C1 trang 191 SGK: Chứng minh rằng, sau thời gian t = xT thì số hạt nhân phóng xạ còn lại là: Trả lời: Bài 1 (trang 194 SGK Vật Lý 12)…

Giải Lý lớp 12 Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo C1 trang 166 SGK: Trình bày mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ – đơ – pho. Trả lời:Rơ-đơ- pho cho rằng nguyên tử gồm có hạt nhân mang điện…