All Stories

Giải Toán lớp 2 bài 26 + 5 Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Tính Hướng dẫn giải  Kết quả lần lượt là: 20, 42, 53, 64, 75 Kết quả lần lượt là: 42, 27, 33,…