All Stories

Viết một lá đơn xin nghỉ học

Đề bài: Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học. Bài làm 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Gò Vấp ngày 17…
Hướng dẫn cách điền vào điện báo

Đề bài: Em được đi chơi xa. Đến nơi, em muốn gửi điện báo tin cho gia đình biết. Dựa vào mẫu điện báo đã cho, em hãy điền vào chỗ trống những nội dung cần thiết. Dưới đây là…
Tổ chức một cuộc họp tổ

Đề bài: Dựa theo cách tổ chức cuộc họp mà em đã biết, em hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ. I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI Đề bài yêu cầu em: tổ chức một cuộc họp…
Kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn

Đề bài: Nghe và kể lại câu chuyện “Không nỡ nhìn”. KHÔNG NỠ NHÌN Trên một chuyến xe buýt đông người, có anh thanh niên đang ngồi cứ lấy hai tay ôm mặt. Một bà cụ ngồi thấy thế bèn…
Trách nhiệm của học sinh trong cộng đồng

Đề bài: Em hãy cùng các bạn trong tổ mình tổ chức một cuộc họp trao đổi về trách nhiệm của học sinh trong cộng đồng. I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI Đề bài yêu cầu các em tự chọn nội…
Viết về một người hàng xóm của em

Đề bài: 1. Kể về một người hàng xóm mà em quý mến. 2. Viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn. I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI Đề bài gồm có 2 phần: Phần kể và phần…
Viết một bức thư ngắn cho người thân

Đề bài: Dựa theo mẫu bài tập đọc “Thư gửi bà”, em hãy viết một bức thư ngắn cho người thân. I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI Em đọc kĩ bài tập đọc đã học “Thư gửi bà” một vài lần…