All Stories

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về biểu đồ Bài 1 (trang 173 SGK Toán 5): 1. Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường có thể dùng biểu đồ dưới…
Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 179

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 179 Bài 1 (trang 179 SGK Toán 5): Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời…

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về phân số Bài 1 (trang 148 SGK Toán 5): a) viết phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình: b)Viết hỗn số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình: Lời…