All Stories

Giải Toán lớp 5 Mét khối Bài 1 (trang 118 SGK Toán 5): a) đọc các số đo: 15m3; 205m3; 25/100 m3; 0,911 m3 b)Viết các số đo thể tích: bảy nghìn hai trăm mét khối; bốn trăm mét khối;…
Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 119

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 119 Bài 1 (trang 119 SGK Toán 5): a) Đọc các số đo sau: 5m3 ; 2010cm3; 2005dm3; 10,125m3; 0,109cm3; 0,015dm3; 1/4 m3; 95/1000 dm3 b)Viết các số đo thể tích: một nghìn…

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 123 Bài 1 (trang 123 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Một hình lập phương có cạnh dài 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích…

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 128 Bài 1 (trang SGK Toán 5): Một bể kính nuôi cá có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm. Tính: a) Diện tích…