All Stories

Giải Sinh lớp 6 Bài 52: Địa y

Giải Sinh lớp 6 Bài 52: Địa y Bài 1: (trang 172 sgk Sinh học 6): Địa y có những hình dạng nào ? Chúng mọc ở đâu ? Lời giải: Địa y là một tổ chức cộng sinh giữa…
Giải Sinh lớp 6 Bài 51: Nấm

Giải Sinh lớp 6 Bài 51: Nấm Bài 1: (trang 167 sgk Sinh học 6): Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì? Lời giải: Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi…