All Stories

Giải Lý lớp 8 Bài 6: Lực ma sát Bài C1 (trang 21 SGK Vật Lý 8): Hãy tìm ví dụ về lực ma sát trượt trong đời sống và kĩ thuật. Lời giải: *Lực ma sát trượt trong đời…

Giải Lý lớp 7 Bài 25: Hiệu điện thế Bài C1 (trang 69 SGK Vật Lý 7): Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. Hãy ghi…