All Stories

Giải Sinh lớp 8 Bài 58: Tuyến sinh dục

Giải Sinh lớp 8 Bài 58: Tuyến sinh dục Bài 1 (trang 184 sgk Sinh học 8) : Trình bày rõ các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng. Lời giải: Tinh hoàn và buồng trứng, ngoài chức năng…