All Stories

Giải Lý lớp 8 Bài 22: Dẫn nhiệt

Giải Lý lớp 8 Bài 22: Dẫn nhiệt Bài C1 (trang 77 SGK Vật Lý 8): Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì? Lời giải: Điều này chứng tỏ khi nung nóng đầu A, nhiệt lượng đã được thanh…
Giải Lý lớp 8 Bài 21: Nhiệt năng

Giải Lý lớp 8 Bài 21: Nhiệt năng Bài C1 (trang 74 SGK Vật Lý 8): Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng sẽ nóng…