All Stories

Cảm nhận về mùa thu

Đề bài: Anh chị hãy cảm nhận về mùa thu Bài làm “Ao thu lạnh lẽo nước trong veo Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo Sóng biếc theo làn hơi gợn tí Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo”.…
Cảm nhận về nhân vật Vũ Nương

Đề bài: Anh chị hãy nêu cảm nhận về nhân vật Vũ Nương Bài làm Trong văn học Việt Nam nói chung và văn học trung đại nói riêng các tác giả viết về người phụ nữ rất nhiều như:…
Thuyết minh về cây tre việt nam văn 9

Đề bài: Cây tre đã gắn bó với đời sống người dân Việt Nam từ bao đời nay. Em hãy viết bài văn thuyết minh về cây tre Việt Nam cho mọi người cùng hiểu. Từ bao đời nay, cây…