All Stories

Viết một bài văn suy nghĩ về tình bạn

Đề bài: Anh chị hãy viết một bài văn suy nghĩ về tình bạn Bài Làm Chúng ta sống trên đời nay ai không có những người bạn. Ngoài mối quan hệ gia đình, họ hàng, thì bạn bè là…
Tóm tắt truyện Những ngôi sao xa xôi

Tóm tắt truyện Những ngôi sao xa xôi Bài làm 1 Những thanh niên xung phong có tên Phương Định, Nho, Thao được giao phó nhiệm vụ đó là theo dõi máy bay ném bom và san lấp các hố…