All Stories

Giải Hóa lớp 9 bài 54: Polime Bài 1: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: a) Polime là những chất có phân tử khối lớn. b) Polime là những chất có phân tử khối nhỏ. c) Polime là…

Giải Hóa lớp 9 bài 53: Protein Bài 1: Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các dấu chấm: a) Các protein đều chứa các nguyên tố … b) Protein có ở…của người, động vật, thực vật…
Giải Hóa lớp 9 bài 51: Saccarozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 51: Saccarozơ Bài 1: Khi pha nước giải khát có nước đá người ta có thể làm như sau: a) Cho nước đá vào nước, cho đường, rồi khuấy. b) Cho đường vào nước, khuấy…
Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ Bài 1: Hãy kể tên một số loại quả chín có chứa glucozơ. Lời giải: Glucozơ có trong một số quả chín như: nho chín, chuối chín, ổi chín, mít chín, na chín…
Giải Hóa lớp 9 bài 47: Chất béo

Giải Hóa lớp 9 bài 47: Chất béo Bài 1: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: A. Dầu ăn là este B. Dầu ăn là este của glixerol. C. Dầu ăn là một este của glixerol và axit…