All Stories

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp Bài 15 (trang 75 SGK Toán 9 tập 2): Các khẳng định sau đây đúng hay sai? a) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì…

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Cung chứa góc Bài 44 (trang 86 SGK Toán 9 tập 2): Cho tam giác ABC vuông ở A, có cạnh BC cố định. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác…